Sinds de grondleggers voor Data Warehouses hun theorie in boeken hebben beschreven, heeft het dimensioneel modelleren een vlucht genomen. Deze modelleringstechniek is dé standaard geworden om gegevens vanuit een Data Warehouse te ontsluiten. Eenvoud en snelheid van bevragen staan voorop bij dimensioneel modelleren. In deze praktische, eendaagse cursus leer je de inleidende theorie, staan we uitgebreid stil bij complexere vraagstukken en verhelderen we inzichten uit de praktijk en gaan we in op de nieuwste ontwikkelingen.

Doelgroep

De cursus Dimensioneel modelleren is bedoeld voor ontwikkelaars die starten met de realisatie van een Data Warehouse. Ook is deze cursus geschikt voor architecten die meer achtergrondinformatie willen vergaren over Data Warehouses.

Voorkennis

Voor deze cursus is het niet noodzakelijk om bepaalde voorkennis te hebben.

Kennis over datamodellering voor transactiesystemen (derde normaalvorm, ER of 3NF) is een pré.

Cursusopbouw

  • Inleiding
  • Algemene theorie: stappenplan voor een gedegen ontwerp, feiten en dimensies
  • Uitzonderingen en bijzonderheden: bijzonderheden bij dimensies en bijzonderheden bij feiten
  • Complexere vraagstukken: vastleggen van historie, omgaan met wijzigingen in de gegevens
  • Nieuwe ontwikkelingen: Data Vault, Anchor modelling

Ontwikkelt in samenwerking met BICONOMICS