Business Intelligence (BI) lijkt wel een onontkoombaar fenomeen voor elke organisatie. BI is in 2015 dan ook aangemerkt als een van de vier grote pijlers onder de IT. Daarnaast is Data Warehouse (DW) voor veel organisaties een standaardonderdeel van hun BI-oplossing. In deze helder opgezette cursus gaan we dieper in op de begrippen rondom BI en DW. De driedaagse cursus is vooral bedoeld voor personen die gaan beginnen met BI & DW en voor diegenen die hun kennis willen opfrissen. De eerste dag richten we ons vooral op BI en de organisatie. In de twee daaropvolgende dagen focussen we ons meer op DW en de techniek.

Doelgroep

De cursus Business Intelligence & Data Warehouse Concepten is bedoeld voor:

 • Analisten die BI & DW oplossingen ontwerpen
 • Ontwikkelaars die de oplossingen moeten gaan bouwen
 • Beheerders die BI & DW applicaties beheren
 • Eindgebruikers die BI & DW applicaties intensief gaan gebruiken

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig. Het volstaat indien je vanuit uw rol en verantwoordelijkheid te maken krijgt met Business Intelligence & Data Warehousing.

Cursusdetails

Business Intelligence

 • Inleiding
 • Achtergrondinformatie: aanleiding, historie, positionering Business Intelligence en Data Warehousing, noodzaak, toegevoegde waarde
 • Organisatie: van klein (project) tot groot (BI Competence Center) – wat zijn belangrijke succesfactoren en wat zijn bekende valkuilen
 • Architectuur: opzet, keuzes, uitwerking, standaardisatie

Data Warehousing

 • Architectuur: gevolgen voor technische keuzes, alternatieven
 • Gestructureerd ontwerp: ontwerpstappenplan, achterhalen informatiebehoeften, informatiebehoeften vertalen naar een concreet model – theorie, hoofdlijnen en uitzonderingen, feiten en dimensies waarbij diverse vraagstukken aan de orde komen aan de hand van een centrale casus
 • Implementatietechnieken: een papieren model omzetten in een fysiek model, toelichting beschikbare technologie, Best Practices
 • Marktontwikkelingen & Trends
 • Databeveiliging: algemene theorie, keuzemogelijkheden, voorbeeld implementatie

Ontwikkelt in samenwerking met BICONOMICS