Website laden..

De unieke ‘Powerpack for ODI’ kent legio voordelen. Wanneer u uw werkwijze met deze speciale BI Data Lake automation-softwaretool standaardiseert, kunt u bijvoorbeeld een groot deel van de activiteiten automatiseren. Dit levert dubbel voordeel op voor uw medewerker: hij kan meer tijd besteden aan communicatie met de eindgebruikers en is minder tijd kwijt aan technisch repeterende werkzaamheden.

Nog meer winstpunten

De standaardisatie en automatisering met ‘Powerpack for ODI’ levert u zelfs nog meer winstpunten op voor uw bedrijf:

  • Consistente kwaliteit. Alle software componenten die automatisch worden gemaakt, voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen.
  • Hogere productiviteit. Productivity boosters werken altijd sneller én nauwkeuriger dan mensen.
  • Minder fouten. Met productivity boosters – die BI Data Lake-software componenten genereren – hebt u minder kans op menselijke fouten in het bouwtraject. Daardoor bent u minder tijd kwijt voor het testen van de gemaakte software.
  • Toepassing van best practices. Door opgedane kennis en ervaring worden alle software componenten op een eenduidige manier gemaakt. Dit betekent ook dat minder ervaren mensen gemakkelijker kunnen profiteren van deze kennis en sneller up-to-speed zijn.
  • Flexibele architectuur. Met ‘Powerpack for ODI’  kiest u uw eigen architectuur! In the BI Data Lake area kunt u dit implementeren met 1 (Staging) area, 2 (Staging en History) areas of 3 areas (Staging, History en Business).
  • Flexibele naamgeving. U kunt de namen van attributen kiezen die U wilt gebruiken. Met deze optie kunt U aan 100% van de business eisen voldoen!
  • Eenduidiger beheer. Met ‘Powerpack for ODI’ zet u alle BI-systemen eenduidig op en werkt u deze op een uniforme manier uit. Positief gevolg: minder kennisoverdracht richting beheer!

Bespaar veel tijd en geld

‘Powerpack for ODI’ automation-software helpt u om het implementeren van uw BI Data Lake consistent, uniform, flexibel, efficiënt en tijdbesparend in te richten. Zo zorgen de productivity boosters voor het uniformeren en automatiseren van de taken van de BI-ontwikkelaars. Sommige opdrachten kunnen volledig (100%) worden gegenereerd. Bij andere taken dient de BI-ontwikkelaar de ‘Powerpack for ODI’ booster te helpen door parameters in te stellen (90%). Met deze ‘Powerpack for ODI’ automation-software bespaart u dus veel tijd én geld.

Met ‘Powerpack for ODI’ is het mogelijk om een DataMart in Excel/CSV te ontwerpen en af te stemmen met de eindgebruiker. Daarvoor is het verstandig om ook een plaatje met de relaties te maken. Na afstemming kan de DataMart met scripts worden gegenereerd. In deze fase is geen kennis nodig van de ODI-tooling. Wel moet de analist op de hoogte zijn van de data in het ODS/Data repository en de business-wensen kennen. De BI Analyst van ‘Powerpack for ODI’ legt in Excel/CSV het stermodel vast met de hiërarchieën in de dimensies en aggregaties in de feiten. Tevens legt de BI Analyst transformaties en het SCD-type vast van het gewenste stermodel. Deze werkwijze leidt tot meer generieke eindproducten en een snelle opzet van een DataMart. ‘Powerpack for ODI’ automatiseert het saaie werk. Hierdoor hoeft de ontwikkelaar zich alleen te concentreren op de complexere transformaties en performance issues. Tevens focust de DataWareHouse tester zich in de testfase op de uitzonderingen en de complexe Business Rules. Door de generieke opzet en het volgen van de ‘Powerpack for ODI’ standaards wordt niet alleen het beheeronderhoud vereenvoudigd, maar dwingt het de BI Analyst ook om de documentatie up-to-date te houden.

Jannet

BI Analyst

‘Powerpack for ODI’ genereert ODI-Mappings, ODI-Models en DWH-database objecten. De DWH automation softwaretool bevat twee stappenplannen: één voor het vullen van het ODS via Source en Staging en één voor het vullen van een DataMart met dimensies en feiten vanuit het ODS. Een stappenplan bestaat uit een tiental handelingen die moeten worden doorlopen voor een eindproduct. Deze handelingen bestaan uit het genereren van scripts en het uitvoeren van deze scripts met Groovy in ODI of in de target DWH database. De aanpak via ‘Powerpack for ODI’ heeft een aantal voordelen. Zo wordt een consistent en generiek project gegenereerd die zowel als eindproduct kan dienen maar welke ook verder kan worden ontwikkeld. Deze werkwijze verhoogt de productiviteit van een DWH-projectontwikkeling en vergroot de constante kwaliteit van de opgeleverde software.

Jacques

Lead ODI Developer

Recentelijk heeft SVB gekozen om bij de opzet van het nieuwe Enterprise Datawarehouse gebruik te maken van ‘Powerpack for ODI’. BI Consultant Frank Kuijpers tekende voor de opzet van de standaarden en richtlijnen inclusief de bijbehorende inrichting. Tevens heeft Frank alle interne BI-consultants opgeleid. Voor deze BI-consultants betekent dit een andere manier van werken, waarbij zij met automatisering worden ondersteund bij de dagelijks werkzaamheden. Na een lerende en verkennende beginfase worden deze werkzaamheden inmiddels met succes opgepakt. Het toepassen van en werken met ‘Powerpack for ODI’ zorgt ervoor dat BI-ontwikkelaars een groot deel van hun werkzaamheden kunnen automatiseren. Hiermee neemt de foutmarge af, worden testactiviteiten versneld en vermindert rework. Kortom, een versnelling in de totale doorlooptijd van het DWH ontwikkeltraject. Gewonnen tijd die de BI-ontwikkelaars kunnen steken in meer complexe activiteiten, klantbediening en ondersteuning. Belangrijk om voor de gehele organisatie vanuit BI meer business value te realiseren en daarmee de intelligence-waarde voor de SVB extra aan te tonen.

Francis

Manager BI