Website laden..

De roadmaps zorgen dat de taken door de ontwikkelaar stap voor stap worden uitgevoerd. De ontwikkelaar kan deze gebruiken als een ‘kookboek’ om zijn werkzaamheden gestructureerd en consistent uit te voeren. 

De ‘SRC to BI Data Lake'  Roadmap zorgt ervoor dat een bronsysteem wordt toegevoegd aan het BI Data Lake.

 

TOP-PHY

Topology – Physical Architecture
Doel :
 Definiëer de ODI Physical Architecture voor Source area (SRC) en BI Data Lake areas (STG, HIS & BUS)
Controle : Is de connection naar de ODI Data Server succesvol?

TOP-LOG

Topology – Logical Architecture
Doel :
 Definiëer de ODI Logical Architecture voor Source area (SRC) en BI Data Lake areas (STG, HIS & BUS)
Controle : Is het ODI Logical Schema aaanwezig conform ‘Standaards & Richtlijnen’?

TOP-CON

Topology – Context
Doel :Definiëer het ODI Model voor de Source area (SRC) end BI Data Lake areas (STG, HIS & BUS)
Check : Zijn alle ODI Logical Schema’s  connected aan 1 ODI Physical Schema?

SRC-MOD

Source Area – Model
Goal : Definiëer het ODI Model voor de Source area (SRC)
Check : Zijn de ‘Control‘ en ‘Reverse Engineer‘ methode gedefiniëerd conform ‘Standards & Richtlijnen’?

 

SRC-DTS

Source Area – Datastores
Goal : Definëer alle datastores in het ODI Model voor de Source Area (SRC)
Check : Kun je ‘view data‘ uitvoeren voor alle Source datastores in het ODI Model?

SMM-CSV

Source Metadata Manager – CSV file
Goal : Genereer en optimaliseer de Source CSV file voor de generatie van de ODI-objects
Check : Zijn de Source datastores gedefiniëerd conform ‘Standards & Richtlijnen’?

SMM-PPK

Source Metadata Manager – Laad in ‘Powerpack for ODI’
Goal :Laad de Source Area CSV file in ‘Powerpack for ODI’ tabellen
Check : Heeft het ‘Powerpack for ODI’ laad process correct gelopen?

SMM-CHK

Source Metadata Manager – Check consistency
Goal : Check of alle ‘Powerpack for ODI’ Source Metadata business rules correct aanwezig zijn in de CSV file
Check : Zijn er geen errors in de Source CSV file?

STG-DDL

Staging Area – DDL
Goal : Genereer de DDL scripts voor de Staging area database objecten (tabellen  & sequences)
Check : Zijn alle objecten aanwezig in de database in de Staging user?

STG-MOD

Staging Area – Model
Goal : Reverse Engineer het ODI Model voor de Staging Area uit de database
Check : Kun je ‘view data‘ voor alle Staging datastore in het ODI Model?

STG-BUS

Staging Area – Business Rules
Goal : Genereer de datafirewall  business rules in de Staging area ODI Model
Check : Zijn alle Fail business rules gegenereert in de datastores in het ODI Model?

STG-MAP

Staging Area – Mappings
Goal : Genereer Staging area ODI mappings
Check : Zijn de gegeneerde Staging area mappings correct?

STG-SCEN

Staging Area – Scenarios
Goal : Creer een ODI scenario voor alle ODI Staging area mappings
Check : Is een scenario aanwezig voor alle Staging area mappings?

STG-LP

Staging Area – Load Plan
Goal : Integreer alle ODI Staging area scenarios in het ODI Load Plan
Check :Zijn alle Staging area scenarios aanwezig in het Load Plan?

HIS- & BUS-DDL

History & Business Area – DDL
Goal : Genereer de DDL scripts voor de ODS database objecten (tabellen, sequences) in de History en Business area
Check : Zijn alle objecten, inclusief dummy records, aanwezig in de database iuser?

HIS- & BUS-MOD

History & Business Area –  Model
Goal : Reverse Engineer het ODI Model voor de History & Business Area uit de database 
Check : Kun je ‘view data‘ voor alle datastores in het ODI Model?

HIS- & BUS-MAP

History & Business Area – Mappings
Goal : Genereer de History & Business area ODI mappings
Check : Zijn de gegenereerde History & Business area mappings correct?

HIS- & BUS-SCEN

History & Business Area – Scenarios
Goal : Creëer een ODI scenario voor alle History & Business area ODI mappings
Check : Is een scenario aanwezig voor iedere ODI mapping?

HIS- & BUS-LP

History & Business Area – Load Plan
Goal : Integreer alle ODI History & Business area scenarios in het ODI load plan
Check : Zijn alle scenarios aanwezig int het Load Plan?

HIS-CHK

History Area – Check inconsistenties
Goal : Genereer een ODI ‘check unknown’ procedure om de History area data inconsistenties te checken
Check : Zijn alle ‘check unknown’ scenarios aanwezig in het Load Plan?