Website laden..

De roadmaps zorgen dat de taken door de ontwikkelaar stap voor stap worden uitgevoerd. De ontwikkelaar kan deze gebruiken als een ‘kookboek’ om zijn werkzaamheden gestructureerd en consistent uit te voeren.

De ‘BI Data Lake to TRG' Roadmap zorgt ervoor dat de taken worden uitgevoerd om een nieuwe afnemer (TRG) toe te voegen aan het Target area

TMM-CSV

Target area Metadata Manager – CSV
Doel : Creer de Target area  Design Excel sheet en CSV file gebruikt voor de generatie van de ODI-objecten
Check : Zijn de dimensies, facts en datastores aanwezig in de CSV-file?

TMM-PPK

Target Area Metadata Manager – Laad in ‘Powerpack for ODI’
Doel : Laad de Target area CSV file in de ‘Powerpack for ODI’ tabellen
Check : Heeft het ‘Powerpack for ODI’ laad proces correct gelopen?

TMM-CHK

Target Area Metadata Manager – Check consistency
Doel :Check of alle ‘Powerpack for ODI’ Target area Metadata business rules correct aanwezig zijn in de CSV file
Check : Zijn er geen errors in de Target area CSV file?

TOP-PHY

Topology – Physical Architecture
Doel : Definiëer de ODI Physical Architecture voor de Target area
Check : Is de connection naar de ODI Data Server succesvol?

TOP-LOG

Topology – Logical Architecture
Doel : Definiëer de ODI Logical Architecture voor de Target area
Check : Is het ODI Logical Schema aanwezig conform ‘Standaards & Richtlijnen’?

TOP-CON

Topology – Context
Doel : Definiëer het ODI Model voor deT arget area
Check : Zijn alle ODI Logical Schema’s  connected aan 1 ODI Physical Schema?

TRG-DDL

Target Area – DDL
Doel : Genereer de DDL scripts voor de Target area database objects (tabellen, sequences en dimensies)
Check : Zijn alle objecten, inclusief dummy records, aanwezig in de database in de Target area user?

TRG-MOD

Target Area – Model
Doel : Reverse Engineer het ODI Model voor de Target area uit de database
Check : Kun je ‘view data‘ uitvoeren voor alle Target area datastores in het ODI Model?

TRG-MAP

Target Area – Mappings
Doel : Genereer Target area (dimensies, facts en datastores) ODI mappings
Check : Zijn de gegenereerde Target area mappings correct?

TRG-SCEN

Target Area – Scenarios
Doel : Creëer een ODI scenario voor alle Target area mappings
Check : Is een scenario aanwezig voor alle Target area mappings?

TRG-LP

Target Area – Load Plan
Doel : Integreer alle Target area scenarios in het ODI Load plan
Check : Zijn alle Target area scenarios aanwezig in het ODI load plan?

TRG-CHK

Target Area – Check inconsistenties
Doel : Genereer een ODI ‘check unknown’ procedure voor data inconsistentie check tussen de fact en zijn dimensies
Check : Is een ‘check unknown’ scenario aanwezig voor iedere fact in het ODI load plan?