Website laden..

Kwaliteit van data is een zeer belangrijk onderdeel binnen een BI project. Daarom hanteert ‘Powerpack voor ODI’ ingebouwde, uniforme data van zeer hoge kwaliteit. Zo genereert ‘Powerpack voor ODI’ niet alleen alle ODI- en Database-software ook wordt de datakwaliteit gecontroleerd tijdens het laden van de data in de BI Data Lake. Hiervoor zijn in ‘Powerpack voor ODI’ drie datakwaliteitsgeneratoren ingebouwd: Datafirewall, History Check Unknown en Dimensionele Check Unknown.

[pagina] - data-quality

De door ‘Powerpack voor ODI’ gegenereerde Datafirewall zorgt ervoor dat de door de Source-area in de Staging -area aangeleverde data wordt gecontroleerd voordat deze data historisch wordt opgeslagen in de History-area van de BI Data Lake.

 

 

In de History- en Target-area (Dimensioneel) worden vervolgens relaties gelegd tussen de database tabellen. De door ‘Powerpack voor ODI’ gegenereerde mappings leggen deze relaties vast zonder data-uitval. Als een relatie (foreign key) echter niet kan worden gelegd, wordt deze gekoppeld aan een ‘Unknown’-master. Dit zijn inconsistenties die de kwaliteit van het project beïnvloeden. ‘Powerpack voor ODI’ geeft helder inzicht in de inconsistenties zodat deze direct duidelijk zijn.